ร่วมเป็นกำลัง ช่วยเหลือคนไทย ทั้งประเทศ
สร้างประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่

Refinn หาทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อเพิ่มประสบการณ์สนุกๆ กับ Fintech startup พร้อมกับช่วยเหลือคนไทยไปด้วย!!

คิดค้น

สร้างสรรค์

ร่วมทีม

ตำแหน่งว่าง
ตำแหน่ง
Graphic Designer สมัครร่วมงาน
Full Stack Developer สมัครร่วมงาน
Administrative Officer สมัครร่วมงาน
Customer Relations Officer (ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์) สมัครร่วมงาน
Financial Content Writer สมัครร่วมงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดูแลรับผิดชอบงานออกแบบ brochure, artwork, website, media ต่างๆ และงานออกแบบอื่นๆ ของบริษัท
ประสบการณ์ที่ต้องการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขี้นไปหรือเทียบเท่า สาขาด้านการออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop, Premiere Pro ได้จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีความสามารถในการถ่ายภาพนิ่ง ภาพวีดีโอ พร้อมทั้งนำมาตกแต่ง ให้เป็นสื่อดิจิตอลในรูปแบบต่างๆได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผนและพัฒนา Web Application ทั้งส่วนของ Back-End และ Front-End ตาม Requirement
 • ออกแบบสถาปัตยกรรม Web Application ให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย
 • ออกแบบ และพัฒนาระบบ Test (Unit Testing)
ประสบการณ์ที่ต้องการ
 • มีประสบการณ์การใช้งาน Version Controll (Git)
 • มีประสบการณ์การพัฒนาด้วย PHP Framework (Laravel 5)
 • มีประสบการณ์การพัฒนาด้วย HTML, CSS และ Javascript
 • มีประสบการณ์การใช้งาน Vue.js 2 จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ติดต่อลูกค้าเพื่อแนะนำขั้นตอนการทำงานของระบบรีฟินน์ และการเตรียมเอกสารให้ครบสมบูรณ์เพื่อยื่นรีไฟแนนซ์กับธนาคาร
 • ตรวจสอบเอกสารลูกค้าเบื้องต้น ยืนยันรายละเอียดข้อมูลลูกค้าให้ถูกต้อง เพื่อนำส่งธนาคารโดยเร็วที่สุด
 • ให้ข้อมูลและตอบคำถามลูกค้า ตลอดขั้นตอนการยื่นรีไฟแนนซ์กับ Refinn
ประสบการณ์ที่ต้องการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ว.ส. ขึ้นไป
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น Excel, Word, Email, FB, Line
 • มีทักษะการสื่อสารและการประสานงานดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ ในการทำงานด้านเอกสาร
 • มีจิตสำนึกในการบริการสูง และทำงานเป็นทีมได้ดี
Customer Relations Officer
(ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์)
สมัครตำแหน่งนี้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ประสานงานและติดต่อลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
 • เพิ่มช่องทางการติดต่อลูกค้าใหม่ เพื่อขยายตลาดและการให้บริการของบริษัทฯ
ประสบการณ์ที่ต้องการ
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ด้านการขายหรือการตลาด อย่างน้อย 2 ปี หากมีประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์การเงิน การธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยันอดทน มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น Excel, Word, Email, FB, Line
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดูแลรับผิดชอบงานเขียนบทความตามที่ได้รับมอบหมาย
ประสบการณ์ที่ต้องการ
 • มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการเงิน
 • มีประสบการณ์ในด้าน SEO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการเขียนบทความเกี่ยวกับการเงิน
 • สามารถใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์
ร่วมช่วยคนไทยทั้งประเทศพร้อมกับเรา

ผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งใบสมัครได้ที่ hr@refinn.com

ติดต่อเรา