มองอนาคต Solar Disruption ดีจริงหรือไม่

ก่อนหน้านี้ หลายคนอาจจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)อาจจะเก็บค่าไฟเพิ่มจากการคนที่ติดโซลาร์รูฟท็อป เนื่องจากว่า การติดโซลาร์รูฟท็อปด้านหนึ่งไปลดรายได้ของกฟผ.ที่ได้จากการเก็บค่าไฟจากลูกค้าที่ใช้ไฟที่ส่งมาตามสายส่ง ขณะที่อีกด้านหนึ่ง กฟผ. ก็ยังคงต้องรักษากำลังการสำรองไฟฟ้าในช่วง Peak Hour และยังคงต้องจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ที่ใช้โซลาร์รูฟท็อปในเวลากลางคืน ส่งผลให้กฟผ.มีต้นทุนที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามในงานเสวนาทางกฟผ.ก็ชี้แจงว่าเรื่องนี้ยังเป็นเพียงแนวความคิด และกรอบความคิดนี้ก็จำกัดแค่การเก็บเพิ่มกับลูกค้าที่เป็นภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น

ประเด็นของกฟผ. เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะเป็นธรรมดาในมุมธุรกิจ

โดย กฟผ.ในฐานะที่เป็นผู้ลงทุนเครือข่ายสายส่งทั่วประเทศ อีกทั้งกำลังการผลิตที่ต้องเพียงพอกับทุกช่วงเวลาที่การใช้ไฟไม่เท่ากัน ทำให้กฟผ.ต้องมีการเผื่อในเรื่องการสำรองกำลังไฟในช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้าสูง การที่คนหันมาใช้โซลาร์รูฟท็อปกันมากขึ้นก็ย่อมส่งผลให้รายได้ลดลงและต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นไปด้วย อย่างไรก็ตามหากมองในอีกมุมหนึ่ง การที่กฟผ.มีแนวคิดที่จะขึ้นค่าไฟกับผู้ใช้โซลาร์รูฟท็อปนั้นก็จะเป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้คนหันมาติดโซลาร์รูฟท็อปมากขึ้นไปอีก เพราะคนจะเห็นประโยชน์ในแง่ของการประหยัดไฟที่ชัดเจนเมื่อเทียบต้นทุนค่าไฟจากกฟผ.และโซลาร์รูฟท็อป แม้ว่าสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าด้วยโซลาร์ในครัวเรือนจะยังไม่กระทบโครงสร้างการใช้พลังงานและต้นทุนการผลิตไฟฟ้ามากนัก แต่ด้วยเทรนด์ของการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานโซลาร์ที่สูงขึ้นต่อเนื่อง ในอนาคตก็มีโอกาสที่การใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการใช้ไฟในภาพรวมและย้อนมากระทบถึงต้นทุนค่าไฟอย่างที่กฟผ.กังวลจริงๆ

จุดที่พลังงานโซลาร์เข้ามา Disrupt วงการไฟฟ้าบ้านเราอย่างจริงจัง

ก็มีอีกเรื่องที่เราจะต้องคิดกันต่อคือ ผู้ใช้ไฟฟ้าจากสายส่งปกติของทางกฟผ. คนกลุ่มนี้ยังไม่มีความสามารถในการเข้าถึงพลังงานโซลาร์ได้ก็จะกลายเป็นผู้แบกรับต้นทุนไฟฟ้าที่สูงขึ้นไปโดยปริยาย ตรงนี้ก็จะส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำในแง่การเข้าถึงและต้นทุนค่าไฟที่ต่างกัน

ฉะนั้นแล้วดิฉันมองว่าเราควรมองอนาคตของ Solar Disruption อย่างรอบด้านและคำนึงถึงทุกฝ่าย แง่หนึ่งเราไม่สามารถปฏิเสธแนวโน้มของโครงสร้างพลังงานที่โซลาร์จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น แต่อีกแง่หนึ่งเราก็ต้องยอมรับความจริงที่ว่าค่าไฟจากแหล่งปกติจากสายส่งก็จะมีต้นทุนที่สูงขึ้น สิ่งที่ต้องการเสนอคือ เราควรมองอนาคตในลักษณะ “Co-Exist” หรือการอยู่ร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้ใช้ไฟกลุ่มเดิม กลุ่มผู้ใช้โซลาร์ และทางผู้ผลิตไฟฟ้า ทำอย่างไรที่เราจะทำให้อนาคตของ Solar Disruption นั้นเป็นอนาคตที่ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ขัดแย้งกัน การยอมรับความจริงและหาทางออกที่รักษาผลประโยชน์และจำกัดผลกระทบของทุกฝ่ายจึงเป็นโจทย์สำคัญที่เราต้องรับมือปรากฏการณ์ Solar Disruption ในอนาคต

อยากติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อประหยัดไฟฟ้าบ้าง ทำยังไงดี?

หากสนใจติดตั้งหลังคาด้วยวงเงินกู้เพิ่มจากการรีไฟแนนซ์ นับเป็นอีกทางเลือกเพิ่มเติมที่ช่วยจากลดภาระดอกเบี้ยจากการรีไฟแนนซ์แล้ว ยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานได้อีกด้วย สามารถเข้าไปค้นหาโปรโมชั่นรีไฟแนนซ์ได้ทาง www.refinn.com ฟรี ไม่มีค่าบริการ หรือสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Solar Rooftop ก็สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มได้ทาง www.refinn.com/solar

ค้นหาโปรโมชั่นรีไฟแนนซ์ ฟรี

เกี่ยวกับผู้เขียน

author-photo
SENA DEVELOPMENT
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเน้นการพัฒนาสินทรัพย์ ให้เกิดความภูมิใจสูงสุด