สมัครรีไฟแนนซ์บัตร ผ่าน Refinn
สมัครฟรี ไม่มีค่าบริการ ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติง่าย
รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต คืออะไร

รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต รวมภาระหนี้บัตรเครดิต ธนาคารไหนดี 2566

รีไฟแนนซ์บัตรเคริตธนาคารไหนดี

เคยได้ยินแต่การรีไฟแนนซ์บ้าน หรือรีไฟแนนซ์รถ แต่บทความนี้จะเกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต คนที่มีบัตรเครดิตหลาย ๆ ใบ และกำลังปวดหัวกับหนี้สินในแต่ละใบ ต้องอ่านบทความต่อไปนี้เลย ซึ่งจะอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจว่าการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตมีขั้นตอนอะไรบ้าง แล้วข้อดีข้อเสียของการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตนั้นดีอย่างไร รวมไปถึงเปรียบเทียบว่าแต่ละธนาคารมีอะไรโดดเด่น หากเราได้เลือกที่จะไปรีไฟแนนซ์กับทางธนาคารนั้นๆ

รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต คืออะไร

การรีไฟแนนซ์ ที่หลาย ๆ คนเข้าใจก็จะหมายถึงการนำเงินที่ค้างอยู่ไปยื่นขอกู้ใหม่กับสถาบันทางการเงินหรือธนาคาร เพื่อทำให้ดอกเบี้ยต่ำลง แต่การขอรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตนั้น มักจะเกิดจากการที่หนี้มาจากหลายใบและยอดค่อนข้างสูง บวกกับดอกเบี้ยที่สูงขึ้นไปอีก ซึ่งทำให้คนส่วนใหญ่นั้นย้ายหนี้มารวมไว้บัตรเดียวอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบัตรเครดิตก็จะลดลง เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายลง ขอเพิ่มเวลาการชำระหนี้ได้ และทำให้เราปลดหนี้ได้ไว้มากขึ้น แล้วแบบนี้เราควรจะเลือกธนาคารไหนก็จะต้องอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขของแต่ละแห่งให้ดี เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง

ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

การรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตมีขั้นตอนดังนี้

 1. เท่าไรตรวจสอบว่าบัตรเครดิตแต่ละใบ มีหนี้ยอดรวมทั้งหมด
 2. ตรวจสอบว่าต่อเดือน เรามีความสามารถที่จะผ่อนไหวเท่าไร
 3. ตรวจสอบข้อมูลดอกเบี้ยสินเชื่อของแต่ละธนาคาร เพื่อมาเปรียบเทียบข้อมูลดอกเบี้ยสินเชื่อต่ำ ข้อเสนอ รวมไปถึงระยะเวลาในการผ่อน
 4. ติดต่อธนาคารเดิมเพื่อแจ้งปิดยอดหนี้บัตรเครดิต

ทั้งนี้ยังมีขั้นตอนรายละเอียดอีกมากมาย แนะนำให้ใช้รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต Refinn แล้วจะทำให้ขั้นตอนทั้งหลายนั้นง่ายมากขึ้น

บัตรเครดิต

รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ธนาคารไหนดี 2566

1.ธนาคารกสิกรไทย

รีไฟแนนซ์บัตรเคริต ธนาคารกสิกรไทย

การรีไฟแนนซ์สินเชื่อบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย เป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลาในการชำระคืนหลายรูปแบบ ตั้งแต่ 12 เดือน ไปจนถึง 60 เดือน ซึ่งทำให้เราเลือกสินเชื่อตามความเหมาะสมกับตนเองได้ การขอวงเงินสินเชื่อ ทางธนาคารจะให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของเงินเดือนและสูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

เงื่อนไขการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

 • ผู้ที่ทำได้มีอายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป 
 • มีอายุการทำงานอย่างน้อย 6 เดือน
 • รายได้ขั้นต่ำของพนักงานบริษัท 6,000 บาทต่อเดือน และธุรกิจส่วนตัว 20,000 บาทต่อเดือน (จะต้องทำธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี)
 • จะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น

อัตราดอกเบี้ยประเภทนี้จะคิดแบบเงินต้นลดดอก ดอกเบี้ยก็จะลดลงตามไปด้วย ซึ่งจะมีเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยดังนี้

กรณีของพนักงานบริษัทข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้ประจำ แต่ไม่ได้รับเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย

 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 6,000 – 20,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 26 ต่อปี
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,001 – 80,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 26 ต่อปี
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 80,001 – 240,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 22 ต่อปี
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 17- 19 ต่อปี

กรณีพนักงานบริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้ประจำและได้รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย

 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 6,000 – 20,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 25 ต่อปี
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,001 – 80,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 25 ต่อปี
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 80,001 – 240,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 21 ต่อปี
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 15 - 17 ต่อปี

กรณีผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นเจ้าของกิจการ

 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 6,000 – 20,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 26 ต่อปี
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,001 – 80,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 24 ต่อปี
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 80,001 – 240,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 24 ต่อปี
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 20 ต่อปี

2.ธนาคารออมสิน

รีไฟแนนซ์บัตรเคริต ธนาคารออมสิน

สินเชื่อของธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่อที่ให้ดอกเบี้ยต่ำ และระยะเวลาการผ่อนชำระให้สูงสุด 8 ปี และเป็นสินเชื่อที่ทางธนาคารให้วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท แต่หากผู้ขอสินเชื่อมีหลักประกันมาค้ำก็จะขอกู้ได้มากขึ้น

เงื่อนไขการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

 • ผู้กู้เงินจะต้องมีรายได้แน่นอนและมีอาชีพที่แน่นอน
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ และต้องไม่เกิน 65 ปี
 • พนักงานบริษัทหรือธุรกิจส่วนตัว จะต้องมีรายได้ 30,000 บาท ข้าราชการ 18,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น
 • สัญชาติไทยเท่านั้น

อัตราดอกเบี้ย จะแบ่งออกเป็นการระยะเวลาในการขอสินเชื่อ ตั้งแต่ระยะเวลา 36 เดือน ไปจนถึง 96 เดือนตามเงื่อนไขของธนาคาร และอัตราดอกเบี้ยจะเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 6.15 ต่อปี

 • วงเงินอนุมัติไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาการกู้เงินไม่เกิน 3 ปี หรือ 36 เดือน
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 50,001 - 100,000 บาท ระยะเวลาการกู้เงินไม่เกิน 5 ปี หรือ 60 เดือน ในระยะเวลานี้จะต้องมีหลักประกันทางธุรกิจเต็มวงเงิน
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 100,001 - 200,000 บาท ระยะเวลาการกู้เงินไม่เกิน 8 ปี หรือ 96 เดือน ในระยะเวลานี้จะต้องมีหลักค้ำประกันเต็มวงเงิน

3.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

รีไฟแนนซ์บัตรเคริต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อของธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นสินเชื่อที่ให้ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 5 ปี ซึ่งสามารถสมัครได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีคนค้ำประกัน และไม่เสียค่าธรรมเนียม 

เงื่อนไขการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

 • จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 - 59 ปี
 • พนักงานบริษัทรายได้ 15,000 บาทต่อเดือน ส่วนธุรกิจส่วนตัวมีรายได้ 20,000 บาทต่อเดือน
 • อายุการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • สัญชาติไทยเท่านั้น

อัตราดอกเบี้ยในการกู้สินเชื่อ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะเริ่มตั้งแต่ 19.99 % - 25 % ต่อปี ซึ่งต่อจากนี้เราจะมาดูว่าดอกเบี้ยในแต่ละประเภทนั้นแตกต่างกันอย่างไร

สำหรับกลุ่มรายได้ประจำ ได้แก่ พนักงานบริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 30,000 – 59,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 25 ต่อปี
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 60,000 – 99,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 25 ต่อปี
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 100,000 – 149,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 24 ต่อปี
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 150,000 – 299,999 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 23 ต่อปี
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 19.99 ต่อปี

สำหรับธุรกิจส่วนตัว

 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 30,000 – 59,999 บาท ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 25 ต่อปี
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 60,000 – 99,999 บาท ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 25 ต่อปี
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 100,000 – 149,999 บาท ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 25 ต่อปี
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 150,000 – 299,999 บาท ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 25 ต่อปี
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 22.99 ต่อปี

สำหรับบัตรกดเงินสด

 • วงเงินอนุมัติไม่เกิน 60,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 25 ต่อปี
 • วงเงินอนุมัติไม่เกิน 100,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 25 ต่อปี
 • วงเงินอนุมัติไม่เกิน 300,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 25 ต่อปี
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ยร้อยละ 22.99 ต่อปี

4.ธนาคารทหารไทย

รีไฟแนนซ์บัตรเคริต ธนาคารธหารไทย

สินเชื่อของธนาคารทหารไทย หรือทีทีบี จะเหมาะกับผู้ที่รับเงินผ่านบัญชีของธนาคารทหารไทย จะได้รับดอกเบี้ยพิเศษ และวงเงินอนุมัติสูงสุดกว่า 1.5 ล้านบาท พร้อมระยะเวลาผ่อนนานตั้งแต่ 12 - 60 เดือน

เงื่อนไขการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

 • อายุ 20 - 59 ปี
 • พนักงานประจำจะต้องมีรายได้ 20,000 บาท ส่วนธุรกิจส่วนตัว 30,000 บาทขึ้นไป
 • อายุการทำงานอย่างน้อย 4 เดือนขึ้นไป หรือทำธุรกิจอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สัญชาติไทยเท่านั้น

อัตราดอกเบียของธนาคารทหารไทย รวบยอดหนี้มาอยู่ในบัตรเดียว กับดอกเบี้ยคงที่จนยอดหนี้หมด ดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 13 ต่อปี จะแบ่งออกมาเป็น พนักงานบริษัท พนักงานราชการ และผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัว

พนักงานบริษัทและพนักงานราชการ 

อัตราดอกเบี้ยปกติ

 • ผู้ที่มีรายได้ 20,000  - 29,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี
 • ผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาท - 49,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 21% ต่อปี
 • ผู้ที่มีรายได้ 50,000 บาท - 99,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 19% ต่อปี
 • ผู้ที่มีรายได้ 100,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 17%

อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่ใช้บัญชี ttb all free และ Direct Debit

 • ผู้ที่มีรายได้ 20,000  - 29,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี
 • ผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาท - 49,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี
 • ผู้ที่มีรายได้ 50,000 บาท - 99,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 16% ต่อปี
 • ผู้ที่มีรายได้ 100,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 14%

ผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัว 

อัตราดอกเบี้ยปกติ

 • ผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาท - 49,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี
 • ผู้ที่มีรายได้ 50,000 บาท - 99,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี
 • ผู้ที่มีรายได้ 100,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 22%

อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ที่ใช้บัญชี ttb all free และ Direct Debit

 • ผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาท - 49,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี
 • ผู้ที่มีรายได้ 50,000 บาท - 99,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี
 • ผู้ที่มีรายได้ 100,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 19%

5.ธนาคารกรุงเทพ

รีไฟแนนซ์บัตรเคริต ธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ ที่มีสินเชื่อในการรีไฟแนนซ์ให้เลือกหลากหลายประเภท เช่น สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ และสินเชื่อบุคคลที่มีบัญชีเงินฝากเป็นหลักประกัน ซึ่งแต่ละประเภทก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป 

เงื่อนไขการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

พนักงานบริษัทที่มีรายได้ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ธนาคารกรุงเทพจะมีสินเชื่อมากมายให้เราเลือกให้เหมาะกับตนเอง ซึ่งในแต่ละสินเชื่อก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป เรามาดูกันว่าในแต่ละประเภทมีรายละเอียดอะไรบ้าง

 1. สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ เป็นประเภทการกู้เงินแบบไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน ซึ่งให้วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง  1 ล้านบาท กำหนดการชำระเงินเท่า ๆ กันในทุก ๆ เดือน และระยะเวลายาวนานสูงสุด 60 งวด ในอัตราดอกเบี้ย 23% ต่อปี
 2. สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ เป็นประเภทที่เหมาะกับเิงนสำรองในยามที่ใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งให้วงเงินที่อนุมัติสูงสุดถึง 1 ล้านบาท และมีจุดเด่นได้แก่ การชำระเงินจะเริ่มต้นที่ 500 บาทต่อเดือน หรือ 5% ของหนี้ที่ค้าง ในอัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี
 3. สินเชื่อบุคคลที่มีบัญชีเงินฝากเป็นหลักประกัน เป็นผู้ที่จะต้องมีเงินฝากกับธนาคารกรุงเทพและมียอดเงินมากกว่าเงินที่กู้ เหมือนกับการเปลี่ยนเงินฝากให้เป็นเงินกู้ ซึ่งทางธนาคารก็จะให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดจากเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2% ต่อปี และระยะเวลาผ่อนชำระยาวนานถึง 10 ปี ซึ่งการชำระเงินนั้นจะเป็นแบบเงินต้นลด ดอกเบี้ยก็จะลดตามไปด้วย

6.ธนาคาร CIMB

รีไฟแนนซ์บัตรเคริต ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย CIMB

สินเชื่อของธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ที่เป็นสินเชื่อที่ทำให้เราวางแผนทางการเงินได้ในระยะยาว ผ่อนน้อย ระยะเวลาผ่อนนานตั้งแต่ 12 เดือนไปจนถึง 60 เดือน และไม่ต้องใช้หลักประกันค้ำ พร้อมวงเงินอนุมัติ 5 เท่าของรายได้

เงื่อนไขการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

 • อายุ  21 - 60 ปี ซึ่งจะมีเงื่อนไขว่าระยะเวลาผ่อนเงินจะต้องไม่เกินอายุ 60 ปี
 • พนักงานบริษัทรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป และธุรกิจส่วนตัวรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
 • อายุการทำงานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
 • สัญชาติไทยเท่านั้น

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ 2 แบบได้แก่

 • สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำขั้นต่ำ 30,000 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย 11.84% ต่อปี ระยะเวลาการผ่อนชำระ 24 เดือน
 • สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำขั้นต่ำ 50,000 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย 13.33% ต่อปี ระยะเวลาการผ่อนชำระ 36 เดือน

7.ธนาคารไทยพาณิชย์

รีไฟแนนซ์บัตรเคริต ธนาคารไทยพาณิชย์ scb

สินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์ จะเป็นสินเชื่อที่อนุมัติวงเงินง่าย และไม่ต้องมีหลักค้ำประกัน ซึ่งทางธนาคารจะอนุมัติเงินสินเชื่อได้ 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท และระยะเวลาผ่อนยาวนานถึง 72 เดือน 

เงื่อนไขการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

 • อายุ 20 - 60 ปี
 • พนักงานบริษัทหรือเจ้าของธุรกิจ รายได้ 15,000 บาทขึ้นไป
 • สัญชาติไทยเท่านั้น
 • หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ จะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น

อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อบุคคล จะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทอาชีพ ซึ่งครั้งนี้จะแบ่งตาม พนักงานบริษัท เจ้าของธุรกิจและผู้ที่ได้รับเงินเดือนผ่านบัญชี SCB 

กลุ่มที่หนึ่ง กลุ่มพนักงานบริษัท

 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 10,000 - 49,999บาท อัตราดอกเบี้ย 25%
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 50,000 - 99,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 25%
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 100,000 - 149,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 19%
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 150,000 - 499,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 17%
 • วงเงินอนุมัติมากกว่า 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 15%

กลุ่มที่สอง กลุ่มเจ้าของกิจการ

 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 10,000 - 49,999บาท อัตราดอกเบี้ย 25%
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 50,000 - 99,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 25%
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 100,000 - 149,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 21%
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 150,000 - 499,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 19%
 • วงเงินอนุมัติมากกว่า 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 17%

กลุ่มที่สาม กลุ่มผู้ที่รับเงินเดือนผ่าน SCB

 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 10,000 - 49,999บาท อัตราดอกเบี้ย 24%
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 50,000 - 99,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 21%
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 100,000 - 149,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 18%
 • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 150,000 - 499,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 16%
 • วงเงินอนุมัติมากกว่า 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 12.99%

** ทั้งนี้กรณีที่กู้เงินมากกว่า 500,000 บาท ยอดชำระต่อเดือนประมาณ​ 2,200 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 72 เดือน และเป็นการคำนวณดอกเบี้ยแบบเงินต้นลด ดอกเบี้ยลดตาม

8.ธนาคารกรุงไทย

รีไฟแนนซ์บัตรเคริต ธนาคารกรุงไทย KTB

การขอสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย ที่ให้ดอกเบี้ยต่ำ ระยะเวลาในการผ่อนที่นานมากขึ้น และเหมาะกับผู้ที่ต้องรวบรวมหนี้สินจากบัตรเครดิตให้อยู่ในบัตรเดียว และทางธนาคารกรุงไทยจะมีหลายสินเชื่อบัตรให้เราเลือกตามความเหมาะสมของแต่ละคน ดังนั้นเราจะต้องดูเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ย รวมไปถึงจำนวนเงินที่จะต้องชำระในแต่ละเดือนให้ละเอียด

เงื่อนไขการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

 • อายุไม่เกิน 60 ปี
 • พนักงานบริษัท เงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 • อายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สัญชาติไทยเท่านั้น

รายละเอียดของอัตราดอกเบี้ยการขอสินเชื่อ

 • ผู้ขอมีรายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาทต่อเดือน ทางธนาคารจะให้วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยไม่จำเป็นต้องมีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยจะเริ่มตั้งแต่ 20 - 22% ต่อปี 

สิ่งที่ต้องเช็คก่อนรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

สิ่งที่เราควรจะต้องเช็คก่อนที่เราจะรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต หากเราเกิดปัญหาทางการเงินก็จะทำให้เราต้องหาทางในการปลดหนี้สินของตนเอง ต้องมาศึกษาการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ทั้ง 4 ข้อที่ควรทราบ ดังนี้

 1. ตรวจสอบยอดเงินต่องวดว่าจ่ายไหวหรือไม่ จำเป็นจะต้องรีไฟแนนซ์หรือไม่ เพราะข้อดีของการรีไฟแนนซ์นั้นคือ ได้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ก่อนจะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยอาจจะอยู่ที่ 15% ขึ้นไป แต่เมื่อรีไฟแนนซ์แล้วจะเริ่มต้นที่ 9% และลดยอดเงินที่จะต้องจ่ายต่อเดือน ทำให้เรามีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น เช่น เมื่อก่อนมีหนี้สินบัตรเครดิต 3 ใบ จะต้องผ่อน 35,000 บาทต่อเดือน แต่เมื่อเรารวมหนี้สินเป็นก้อนเดียวในธนาคารเดียว จะผ่อนเดือนละ 7,500 บาทต่อเดือน แต่จะเพิ่มระยะเวลาการผ่อนแทน เพื่อนทำให้เรามีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้น
 2. ตรวจสอบดอกเบี้ยเดิมและดอกเบี้ยของธนาคารใหม่ เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจว่าเราควรจะรีไฟแนนซ์กับธนาคารไหนดี แต่อย่างไรก็ดี ดอกเบี้ยต่ำก็ไม่ได้ดีเสมอไป เพราะจำนวนเงินที่จะต้องผ่อนต่อเดือนอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้ เนื่องจากหากเราไม่มีเงิน ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ก็จะไม่เหมาะกับวิธีนี้
 3. ตรวจสอบวงเงินที่ใช้ในการปิดหนี้ เรื่องนี้จำเป็นมาก เพราะแต่ละธนาคารจะปล่อยวงเงินไม่เท่ากัน บางธนาคารให้วงเงินกู้ต่ำ แต่ดอกเบี้ยเงินกู้ถูก แต่กับบางธนาคารให้เงินกู้สูง แต่ดอกเบี้ยแพงกว่า ดังนั้นเราอาจจะต้องเลือกให้ดีว่าบัตรไหน วงเงินก้อนไหนเหมาะสมที่สุด และบัตรเครดิตไหนที่ควรจะปิดการใช้บริการไป
 4. ตรวจสอบเงื่อนไขของบัตรเครดิตให้ดี เงื่อนไขของทางธนาคารในการกู้เงิน หรือการขอสินเชื่อต่าง ๆ ค่อนข้างละเอียด บางครั้งในเอกสารสัญญาอาจจะมีเครื่องหมายดอกจัน ที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจ แต่นั้นอาจจะทำให้เราเกิดปัญหาในภายหลังได้ ดังนั้นจะต้องอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดมากที่สุด

ข้อดีของการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

บัตรเครดิตเป็นการทำให้ชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งมาพร้อมกับสิทธิพิเศษมากมาย แต่ก็มีข้อเสียอยู่เช่นกันหากเราไม่มีวินัยในการใช้เงิน ดังนั้นเราจะมาดูข้อดีของการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต เพื่อทำให้หนี้สินที่จ่ายไปหมดไวขึ้น 

อย่างแรก ดอกเบี้ยในแต่ละเดือนนั้นลดลง เพราะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้สินใหม่ขึ้น อาจจะทำให้เงินที่จ่ายไปเป็นเงินต้นมากกว่าธนาคารเดิม และดอกเบี้ยของเงินต้นนั้นลดลง

อย่างที่สอง เป็นการรวมหนี้สินให้อยู่ในที่เดียว ทำให้เราจัดการกับหนี้สินนั้นง่ายมากขึ้น พร้อมกับทำให้จัดการทางการเงินได้ดีกว่าเดิม

อย่างที่สาม มีสภาพทางการเงินดีมากขึ้น เพราะการมีบัตรเครดิตหลายใบ หนี้หลายก้อน ก็เสียดอกเบี้ยหลายอัตรา บัตรบางใบดอกเบี้ยแพงกว่า ดังนั้นเมื่อรวมหนี้เป็นก้อนเดียวแล้ว ก็ทำให้เราคำนวณเงินได้ง่ายมากขึ้น

อย่างที่สี่ จะทำให้ประวัติทางการเงินดีมากขึ้น เพราะการมีบัตรหลายใบก็อาจจะลืมจ่ายเงินให้ตรงตามกำหนดได้ หากลืมจ่ายบ่อย ๆ ก็จะทำให้ประวัติของเราติดแบล็กลิสต์ได้

สรุป

การรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตนั้น มีทั้งข้อดีและข้อเสีย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขึ้นอยู่กับตัวเราเอง เพราะการจัดการทางการเงินให้ดีได้นั้นเกิดจากตัวเราเป็นหลัก การใช้จ่ายบัตรเครดิตที่มากเกินไปหรือหลายใบ ก็ อาจเป็นปัญหาที่ทำให้เราต้องแก้ไขปัญหาในอนาคตเช่นกัน

เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2566
พงศธร ธนบดีภัทร
CEO & Co-Founder ที่ช่วยคนไทยรีไฟแนนซ์ไปแล้วกว่าพันล้านบาท