นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

วันปรับปรุงล่าสุด : 6 กันยายน 2565

บริษัท ฟินน์ เอ็กซ์ จำกัด (“บริษัท” หรือ “เรา”) เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.refinn.com (“เว็บไซต์” หรือ “Refinn”) มีความตระหนัก และให้ความสำคัญในความเป็นส่วนบุคคล และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ (“คุณ”) บริษัทจึงจัดทำนโยบายการคุ้มครอง และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้ทำการแจกแจงเกี่ยวกับวิธีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทข้อมูลที่จัดเก็บ การรักษาข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจได้รับ สิทธิต่างๆ ของคุณที่สามารถจัดการได้ผ่านทางนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้นโยบายมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฏหมาย และหลักธรรมาภิบาล จึงขอให้คุณตรวจสอบนโยบายฉบับนี้อยู่เป็นประจำ เพื่อให้ทราบถึงเนื้อหาที่เป็นฉบับล่าสุด

วัตถุประสงค์ของนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ให้คุณได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท วัตถุประสงค์ในการรวบรวมจัดเก็บข้อมูล และสิทธิที่คุณสามารถจัดการเกี่ยวกับข้อมูลของคุณเองได้ โดยการยินยอมถือว่าคุณได้ยอมรับวัตถุประสงค์ที่กำหนด และเงื่อนไขในนโยบายนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาในนโยบายฉบับนี้ คุณสามารถใช้สิทธิเลือกได้ว่าต้องการใช้บริการต่อไปหรือไม่

ข้อที่ 1 การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

บริษัทรวบรวมข้อมูลที่คุณได้เข้าใช้บริการของเว็บไซต์ ดังนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้ เราทำการรวบรวมเพื่อนำไปตรวจสอบ และระบุตัวตนในขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ เช่น ชื่อ-นามสกุล, คำนำหน้า, วัน เดือน ปี พ.ศ. เกิด, เลขประจำตัวประชาชน (เฉพาะเพื่อออกใบกำกับภาษี), รายได้ต่อเดือน, อาชีพที่ประกอบปัจจุบัน, อายุงาน, ช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อ

ข้อมูลในการติดต่อ

เพื่อให้เราสามารถติดต่อคุณได้หลังจากได้รับบริการจากทางเว็บไซต์ เราจึงต้องรวบรวมช่องทางการติดต่อต่างๆ เพื่อให้ติดต่อ และดำเนินการบริการคุณในครั้งถัดไป เช่น หมายเลขโทรศัพท์, อีเมลติดต่อ, ที่อยู่ปัจจุบัน, ที่อยู่สำหรับประกอบธุรกรรมเกี่ยวกับสินเชื่อ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการ

ทางเว็บไซต์ให้บริการสินเชื่อออนไลน์ การเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเงิน หรือข้อมูลหลักประกันต่างๆ เรานำไปประมวลผลเพื่อหาโปรโมชั่น และคำนวณจำนวนข้อมูลต่างๆ ในแต่ละสินเชื่อ เช่น ราคาบ้านที่ซื้อ, ยอดหนี้บ้านคงเหลือ, ยอดผ่อนสินเชื่อต่อเดือน, รายได้รวมต่อเดือน, ธนาคารที่ผ่อนชำระอยู่, ประวัติการผ่อนชำระที่ผ่านมา, ยอดหนี้รถคงเหลือ, ประเภทรถ, รุ่น และรุ่นย่อยของรถ, อายุการใช้งานของรถ

ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมในการใช้งานเว็บไซต์

ข้อมูลที่เป็นกิจกรรมการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เรารวบรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้เพื่อนำไปประมวลผลในการออกแบบประสบการณ์ในการเว็บไซต์ในรูปแบบที่แตกต่างกันให้สะดวกในการใช้งานมากที่สุด รวมถึงการใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประกอบในการแก้ปัญหาข้อผิดพลาด (Bug) ในการใช้งานเว็บไซต์ เช่น ที่อยู่ Internet Protocol (IP Address), การเก็บและใช้คุกกี้ (Cookies), ประเภทระบบปฏิบัติการ (Operating System), รุ่นอุปกรณ์ที่เข้าใช้งาน (Version), ประเภทเบราว์เซอร์ (Browser), ขนาดหน้าจอที่เข้าใช้งาน (Screen Resolution), ประวัติการเข้มชม URL ต่างๆ ในเว็บไซต์, การมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ในแต่ละประเภทของเว็บไซต์, กิจกรรมในการกดปุ่ม หรือคลิกฟังก์ชันต่างๆ ในเว็บไซต์

ข้อที่ 2 วัตถุประสงค์ และการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อตรวจสอบ และระบุตัวตน เมื่อคุณได้ใช้บริการกับทางเว็บไซต์
 2. เพื่อให้เราสามารถปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น
 3. เพื่อให้เราสามารถติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับแต่ละขั้นตอนการดำเนินการของคุณในครั้งถัดไป
 4. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ
 5. เพื่อให้เราส่งอีเมลเพื่อแจ้งขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ของเว็บไซต์
 6. เพื่อรวบรวมสถิติ วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลต่างๆ ร่วมกับทางฝ่ายการตลาด เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ รวมถึงข้อเสนอ, โปรโมชั่นพิเศษ, คำแนะนำ, ข่าวสารต่างๆ, สิทธิประโยชน์พิเศษ ให้ตรงกับความเหมาะสมมากที่สุด
 7. เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอแก่บริษัท หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ตามข้อมูลเท่าที่จำเป็น
 8. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมาย โดยบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานของกฏหมาย เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฏหมาย บริษัทอาจต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อที่ 3 การเปิดเผยข้อมูล และบุคคลที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้น บริษัทไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทุกกรณี หากไม่ได้รับความยินยอมจากคุณก่อน ในกรณีที่คุณได้ยอมรับ และยินยอมว่าบริษัทมีการให้บริการ และรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคล
ซึ่งรายชื่อต่อไปนี้คือกลุ่มบุคคลที่เราได้ลงนามสัญญาเพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้รับความยินยอมจะรวบรวมไปยังบุคคลตามที่คุณเลือกใช้บริการเท่านั้น

1. บริษัท และบริษัทในเครือ ในตามความจำเป็นของข้อมูล ได้แก่ บริษัท ฟินน์ เอ็กซ์ จำกัด (ได้เปลี่ยนชื่อจากบริษัท รีฟินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล ดอท คอม จำกัด), บริษัท ฟินน์ ดิจิทัล จำกัด

2. กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ในตามความจำเป็นของข้อมูล ได้แก่
2.1) กลุ่มธนาคาร เป็นกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้ความร่วมมือทางด้านนำเสนอข้อมูลโปรโมชั่น และอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อแต่ละประเภท เพื่อให้ทางบริษัทอำนวยความสะดวกในการบริการสมัครสินเชื่อออนไลน์ ได้แก่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน), ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน), ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน),ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน), ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน), ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.), ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2.2) กลุ่มสถาบันการเงิน เป็นกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้ความร่วมมือทางด้านนำเสนอข้อมูลโปรโมชั่น และอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อแต่ละประเภท เพื่อให้ทางบริษัทอำนวยความสะดวกในการบริการสมัครสินเชื่อออนไลน์ ได้แก่ บริษัท พรีนิโค จำกัด, บริษัท เค บี เจ แคปปิตอล จำกัด, บริษัท ลิสซิ่งกสิกร จำกัด, บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด, บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด

2.3) กลุ่มบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจ เป็นกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้ความร่วมมือทางด้านการอำนวยความสะดวกในการบริการสมัครสินเชื่อผ่านทางบริษัท ได้แก่ บริษัท เดอะลีฟวิ่งโอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท เอส ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2.4) กลุ่มบริษัทประกันภัย เป็นกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้ความร่วมมือทางด้านนำเสนอข้อมูลโปรโมชั่น และอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อแต่ละประเภท เพื่อให้ทางบริษัทอำนวยความสะดวกในการบริการสมัครสินเชื่อออนไลน์ ได้แก่ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด, บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด, บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

3. ผู้ประมวลผลทางข้อมูล ทั้งใน และต่างประเทศ
โดยข้อมูลส่วนบุคคลถูกจัดเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ (Cloud Server) ที่ให้บริการจากต่างประเทศ โดยเราดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ตามมาตรการเพื่อให้ข้อมูลของคุณถูกรักษาและจัดเก็บอย่างปลอดภัยที่สุด

4. หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย หรือตามคำสั่งของศาล

ข้อที่ 4 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอันดับแรกในการให้บริการเว็บไซต์ โดยการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เรามีมาตรการที่ปลอดภัย ดังนี้

มาตรการจัดเก็บข้อมูลรูปแบบเอกสาร

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร เราจัดเก็บอยู่ในถานที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย และจัดเก็บเอกสารในที่ที่มีการใช้เครื่องมือรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงเอกสาร

มาตรการทางการจัดการข้อมูลในรูปแบบอเล็กทรอนิกส์

บริษัทเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลมากที่สุด ข้อมูลที่ถูกรวบรวมได้รับการจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ต่างประเทศ (Cloud Server) โดยดำเนินการจัดเก็บเป็นไปตามมาตรการของเซิร์ฟเวอร์นั้นๆ ซึ่งมีการเข้ารหัสข้อมูลในระดับสูง รวมถึงเราจัดระดับการเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นระดับชั้น

มาตรการทางการจัดการระดับการเข้าถึงข้อมูล

บริษัทจัดอบรมเจ้าหน้าที่เฉพาะส่วนที่ได้รับการเข้าถึงข้อมูลเป็นระดับ มีการเก็บประวัติการเข้าถึงข้อมูลเพื่อป้องกันการโจมตีระบบจากภายนอก รวมถึงบริษัทมีการเข้ารหัสเกี่ยวกับข้อมูลที่จำเพาะ เช่น รหัสผ่านเข้าสู่ระบบ เพื่อให้ยากต่อการเจาะข้อมูล

มาตรการทางเครื่องมือการป้องกันข้อมูล

บริษัทมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรักษาข้อมูล โดยใช้ Firewall เป็นเครื่องมือในการป้องกันฐานข้อมูล รวมถึงจัดอบรมและคอยพัฒนาระบบให้มีความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสของฐานข้อมูลอยู่สม่ำเสมอ และมีการติดตั้งการแจ้งเตือนในกรณีที่มีบุคคลภายนอกพยายามเข้าถึงข้อมูล

ข้อที่ 5 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นอย่างระเบียบ และดำเนินการตามมาตรฐานรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณเป็นระยะเวลาตราบเท่าที่เราให้บริการเว็บไซต์เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่นโยบายฉบับนี้ ในกรณีที่มีการบังคับใช้หรือโต้แย้งทางกฏหมาย เราอาจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของคุณเป็นระยะเวลาที่นานมากกว่าเดิม เพื่อใช้ประกอบทางกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อที่ 6 สิทธิในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถใช้สิทธิในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ใช้บริการของเว็บไซต์โดยสามารถกรอกข้อมูลผ่านแบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Request Form) โดยสามารถใช้สิทธิต่างๆ ตามส่วนบุคคลได้ ดังนี้

สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลของคุณ

คุณสามารถขอเข้าดูข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้ดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ตามบริษัทได้ทำการจัดเก็บรวบรวมไว้

สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ทำการใช้บริการจากเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถยื่นคำร้องเพื่อให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้ดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ตามกรณีต่อไปนี้

 • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
 • เมื่อคุณขอยกเลิกความยินยอมความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • เมื่อกระบวนการไม่เป็นไปตามกฏหมาย หรือคำสั่งทางกฏหมายไม่มีผลแล้ว

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ ผ่านทางช่องทางจัดการความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน

คุณสามารถยื่นข้อร้องเรียน ข้อแนะนำ คำติชม ข้อคิดเห็น ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทได้ตลอดเวลา

ข้อที่ 7 การใช้คุกกี้ภายในเว็บไซต์ และเครื่องมือใช้ติดตามข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อคุณเข้าใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์มีการใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สาม เช่น Google Analytic, Facebook Conversion Tracking, Hotjar เป็นต้น โดยใช้คุกกี้ (Cookies) เป็นตัวในการจัดเก็บข้อมูลทางสถิติ ซึ่งคุกกี้ หมายถึง หน่วยข้อมูลจัดเก็บขนาดเล็ก คุกกี้จะทำงานก็ต่อเมื่อคุณเข้าเว็บไซต์และถูกจัดเก็บลงในอุปกรณ์ใช้งานของคุณ
บางประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นต่อการใช้บริการเว็บไซต์ โดยหากคุณมีการปิดการใช้งานคุกกี้ อาจทำให้คุณไม่สามารถเข้าใช้งานของเว็บไซต์ หรือฟังก์ชันบางอย่างของทางเว็บไซต์ได้
คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของทางเว็บไซต์ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้

ข้อที่ 8 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมในนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการธุรกิจของบริษัท และข้อกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอให้คุณตรวจสอบนโยบายฉบับนี้อยู่เป็นประจำ เพื่อให้ทราบถึงเนื้อหาที่เป็นฉบับล่าสุด

ข้อที่ 9 ช่องทางการติดต่อของบริษัท

คุณสามารถติดต่อบริษัทได้ตามช่องทางดังนี้

 • เบอร์โทรศัพท์ 02-079-5119 วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ และเวลาทำการ 8:00 - 17:00 น.
 • ช่องทางออนไลน์ Facebook Page: Refinn และ LINE ID : @Refinn
 • อีเมลติดต่อ contact@refinn.com
 • สถานที่ตั้งบริษัท อโศก ทาวเวอร์ (Asoke Tower) เลขที่ 213/2 ชั้น 3 ถนน สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110