กู้ซื้อบ้าน “ประกัน” จำเป็นต้องทำไหม ? และจำเป็นต้องซื้อผ่านธนาคารหรือไม่ ?
กู้ซื้อบ้าน “ประกัน” จำเป็นต้องทำไหม

กู้ซื้อบ้าน “ประกัน” จำเป็นต้องทำไหม ? และจำเป็นต้องซื้อผ่านธนาคารหรือไม่ ?

ประกันสินเชื่อบ้าน (MRTA) ผู้ขอสินเชื่อมีสิทธิในการเลือกทำหรือไม่ทำประกันโดยอิสระ ภายใต้การควบคุมจากธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ห้ามธนาคารพาณิชย์ บังคับขายผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และด้านประกันภัย ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร

เปรียบเทียบระหว่าง : เลือกทำประกันสินเชื่อบ้าน (MRTA) เอง กับ OCEAN LIFE ไทยสมุทร และ เลือกทำประกันสินเชื่อบ้าน (MRTA) พร้อมขอสินเชื่อกับธนาคาร

ตัวอย่างเพศชายอายุ 35 ปี : สมัครทำประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน (MRTA)

ตัวอย่างการเปรียบเทียบการทำประกันในช่องทางต่าง ๆ

คำนวณเบี้ยประกันภัย/สั่งซื้อ : https://oceanlifeth.co/refinn-mrta2024

การกู้ซื้อบ้านสัก 1 หลังถือว่าเป็นการตัดสินใจสร้างหนี้ก้อนใหญ่ที่ต้องใช้ระยะเวลาผ่อนกันนานหลายสิบปี ดังนั้น “การเตรียมความพร้อม” ด้านการเงินให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อบ้านจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งบางคนเลือกผ่อนบ้านกันจนถึงอายุ 60 ปี ยิ่งจำเป็นต้องวางแผนก่อนกู้บ้านให้ละเอียดรอบคอบ เพราะหากมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยในวัยใกล้เกษียณอายุ ก็อาจจะเกิดความลำบากต่อชีวิตและครอบครัวได้

ขั้นตอนการเตรียมพร้อมด้านการเงินสำหรับคนที่จะซื้อบ้าน

โดยการเตรียมพร้อมด้านการเงินสำหรับคนที่จะซื้อบ้าน สามารถแบ่งแผนออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1.แผนการผ่อน

โดยมีปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึง เช่น ระยะเวลาในการผ่อนชำระ, ค่างวดผ่อนชำระ, ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการกู้ซื้อบ้าน รวมถึงหนี้ประเภทอื่น ๆ ที่กำลังผ่อนชำระอยู่ด้วย

2.แผนป้องกันความเสี่ยง 

ซึ่งก็คือ “การวางแผนป้องกันความเสี่ยง” ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างที่กำลังผ่อนบ้าน โดยมีอยู่ 2 ด้านด้วยกัน

2.1 ความเสี่ยงด้านรายได้

ในระหว่างที่เราผ่อนบ้าน อาจเกิดอุบัติเหตุทางการเงินกับชีวิตเราได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะโดนให้ออกจากงาน ย้ายงาน หรือลดเงินเดือน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเราเอง คู่สมรส หรือบุคคลอื่นในครอบครัว ก็สามารถส่งผลกระทบต่อการผ่อนบ้านได้ทั้งสิ้น ซึ่งถ้าเราอยากจะลดความเสี่ยงส่วนนี้ สิ่งที่เราทำได้นั่นคือการ “เก็บเงินสำรอง” ก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน ที่จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาในช่วงสั้น ๆ ทำให้มีเวลาพอคิดหาทางแก้ไข และสามารถผ่านช่วงเวลาที่วิกฤติที่สุดไปได้ โดยนักวางแผนการเงินส่วนใหญ่แนะนำว่า เงินเก็บสำรองฉุกเฉินควรมีอย่างน้อย 3 – 6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน

2.2 ความเสี่ยงด้านชีวิต

แม้เราจะเก็บเงินสำรองสำหรับความเสี่ยงด้านรายได้แล้ว แต่ถ้าวันหนึ่งเราที่เป็นเสาหลักของบ้านไม่อยู่ หรือเกิดเหตุไม่คาดฝันจนเราทุพพลภาพ ไม่สามารถทำงานหารายได้อีกต่อไป ใครจะเป็นคนหาเงินมาผ่อนบ้านต่อ?

ถ้าเรากังวลว่าหนี้บ้านที่เราสร้างไว้อาจจะกลายมาเป็นภาระที่ส่งต่อไปให้คนที่เรารักในวันที่เราจากไป สิ่งที่จะช่วยปิดความเสี่ยงเรื่องนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า “ประกันสินเชื่อบ้าน”

ประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้าน (MRTA)

“ประกันสินเชื่อบ้าน” หรือชื่อเต็มคือ ประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้าน (Mortgage Reducing Term Assurance: MRTA ) เป็นประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองกับผู้กู้สินเชื่อบ้าน โดยผู้รับประโยชน์หลักจะเป็นธนาคาร ถ้าหากเกิดเหตุไม่คาดฝันถึงขั้นเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง บริษัทจะรับผิดชอบในการชำระหนี้ส่วนที่เหลือแทน คนข้างหลังก็จะได้ไม่ต้องรับภาระในการผ่อนชำระหนี้สินต่อ

ประกันสินเชื่อบ้าน MRTA จาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร

ประกันสินเชื่อบ้าน MRTA จาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร มีจุดเด่นหลายอย่างที่น่าสนใจ และเหมาะมาก ๆ สำหรับคนที่จะซื้อบ้าน และอยากวางแผนป้องกันความเสี่ยง

จุดเด่น

 • คุ้มครองทั้งกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (สำหรับกรมธรรม์ที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป)
 • จำนวนเงินเอาประกันภัย ขั้นต่ำ 500,000 บาท
 • การชำระเบี้ยประกันภัย ชำระครั้งเดียว
 • เบี้ยประกันไม่แพง

และที่สำคัญประกันสินเชื่อบ้าน MRTA จาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร สามารถเลือกระยะเวลาคุ้มครองสั้นยาวได้

 • เลือกทำประกัน 1 ปี สำหรับคนที่ต้องการทยอยจ่ายเบี้ย ชำระเบี้ยครั้งเดียว เริ่มต้นเพียงปีละ 200 บาท
 • เลือกทำประกัน 3 ปี สำหรับคนที่วางแผนรีไฟแนนซ์
 • เลือกทำประกัน 10 ปี สำหรับคนที่ต้องการนำเบี้ยประกันภัยไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • เลือกทำประกันเท่าระยะเวลาเงินกู้ สำหรับผู้ที่ต้องการปิดความเสี่ยงตลอดการผ่อนบ้าน

ดังนั้นกลับมาที่คำถามที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นบทความว่า “กู้ซื้อบ้านหลังแรก ประกัน จำเป็นต้องทำไหม?” คำตอบก็คือ จะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้

แต่ถ้าสำหรับคนที่จะวางแผนเพื่อป้องกันความเสี่ยง ไม่ให้หนี้บ้านที่เราสร้างไว้เป็นภาระส่งต่อไปให้คนที่อยู่ข้างหลังเราในวันที่เราไม่อยู่แล้ว  การทำประกัน MRTA ในการกู้ซื้อบ้านถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมาก ๆ ที่จะช่วยให้เราคลายความกังวลในเรื่องนี้ไปได้

แน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้เรื่องร้าย ๆ เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเอง แต่การเตรียมพร้อม เตรียมตัว รับมือเรื่องราวร้าย ๆ ก่อนที่มันจะเกิด จะช่วยให้เราและคนที่เรารักใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจมากขึ้นอย่างแน่นอน

ข้อควรทราบ

 • ประกันคุ้มครองสินเชื่อบ้าน เป็นชื่อทางการตลาดของ  กรมธรรม์คุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชน ประเภทสามัญ สำหรับคุ้มครองชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 • ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์
 • เบี้ยประกันชีวิต/สุขภาพ สามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • ผู้เอาประกันภัยที่ประสงค์จะนำเบี้ยประกันชีวิต/สุขภาพไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องแจ้งความประสงค์และยินยอมให้บริษัทฯ นำส่งข้อมูลเบี้ยประกันชีวิต/สุขภาพให้กรมสรรพากร
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยการที่ตัวแทนประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 • ข้อมูลในเอกสารนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ขอเอาประกันภัย/ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษาเพิ่มเติม
เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2567
Refinn Writer
ช่วยเปรียบเทียบโปรโมชั่นที่ประหยัดดอกเบี้ยที่สุด ฟรี ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม