ข้อตกลง และเงื่อนไขของการใช้บริการ Refinn Premium | Refinn

ข้อตกลง และเงื่อนไขของการใช้บริการ Refinn Premium

วันปรับปรุงล่าสุด : 2 เมษายน 2567

บริษัท ฟินน์ เอ็กซ์ จำกัด (“บริษัท” หรือ “ผู้ให้บริการ”) เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.refinn.com (“เว็บไซต์” หรือ “Refinn”) โดยข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เป็นของบริการของเว็บไซต์ ที่มีชื่อว่า Refinn Premium โดยเป็นรูปแบบบริการที่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ทางผู้ใช้บริการ Refinn Premium (“ผู้รับบริการ”) เป็นผู้รับผิดชอบส่วนของค่าใช้จ่าย เพื่อให้รับทราบถึงข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียดก่อนเริ่มต้นใช้บริการ และตรวจสอบเงื่อนไขของการให้บริการนี้อยู่สม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบถึงเนื้อหาที่เป็นฉบับล่าสุด

เพื่อให้คุณได้ทราบเนื้อหาที่ตรงกับการบริการ Refinn Premium ตรงกับประเภทสินเชื่อ สามารถกด [อ่าน]
เพื่อข้ามไปอ่านรายละเอียดของการให้บริการของสินเชื่อนั้นๆ ได้ทันที

1. การให้บริการ Refinn Premium ของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

 • รูปแบบการให้บริการ Standard [อ่าน]
 • รูปแบบการให้บริการ Premium [อ่าน]
 • คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับบริการ [อ่าน]
 • เงื่อนไขการคืนเงิน [อ่าน]
 • เงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลดโปรโมชั่น (Promo Code) [อ่าน]

2. การให้บริการ Refinn Premium ของสินเชื่อส่วนบุคคล และรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

 • รูปแบบการให้บริการ Premium [อ่าน]
 • เงื่อนไขการคืนเงิน [อ่าน]

3. การให้บริการ Refinn Premium ของสินเชื่อรถแลกเงิน และสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถ

 • รูปแบบการให้บริการ Premium [อ่าน]
 • คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับบริการ [อ่าน]
 • เงื่อนไขการคืนเงิน [อ่าน]
 • เงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลดโปรโมชั่น (Promo Code) [อ่าน]
1. การให้บริการ Refinn Premium ของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

Refinn ให้บริการ Refinn Premium สำหรับผู้ที่มีสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ซึ่งเป็นรูปแบบบริการที่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โดยเราได้แบ่งประเภทของการบริการไว้ 2 รูปแบบ ได้แก่ Refinn Premium และ Refinn Standard แต่ละรูปแบบนั้นมีการให้บริการที่แตกต่างกัน ดังนี้

1.1) ข้อมูลการให้บริการ Refinn Standard
 • ผู้ให้บริการจะนำเสนอดอกเปรียบเทียบดอกเบี้ยบ้าน พร้อมสรุปรายงานผลเปรียบเทียบดอกเบี้ยบ้าน พร้อมคำแนะนำประกอบการตัดสินใจ
 • การส่งมอบสรุปผลรายงานจากทางผู้ให้บริการ ถือเป็นการดำเนินการส่วนของบริการ Refinn Standard เสร็จสิ้น
 • การบริการนี้มีค่าใช้จ่ายโดยทางผู้ให้บริการจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ให้กับผู้รับบริการทราบก่อนที่จะเข้าสู่หน้าดำเนินการชำระค่าบริการ
 • ผู้ให้บริการปฏิบัติงานทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 17:00 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศจากทางธนาคารแห่งประเทศไทย
1.2) ข้อมูลการให้บริการ Refinn Premium
 • ผู้ให้บริการจะช่วยให้คำแนะนำวางแผนการจัดการดอกเบี้ยบ้านที่คุ้มค่าเหมาะสมกับแนวทางที่ผู้รับบริการต้องการ
 • ผู้ให้บริการจะนำเสนอดอกเปรียบเทียบดอกเบี้ยบ้าน พร้อมสรุปรายงานผลเปรียบเทียบดอกเบี้ยบ้าน พร้อมคำแนะนำประกอบการตัดสินใจ
 • ผู้ให้บริการจะให้คำแนะนำ ติดตามงาน จนกว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้น
 • การบริการนี้มีค่าใช้จ่ายโดยทางผู้ให้บริการจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ให้กับผู้รับบริการทราบก่อนที่จะเข้าสู่หน้าดำเนินการชำระค่าบริการ
 • กรณีที่มีการยื่นเรื่องขอคืนเงิน และเป็นไปตามเงื่อนไข ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินภายใน 30 วันทำการ ในกรณีที่ชำระค่าบริการด้วยเงินสด และภายใน 60 วันทำการ
 • ผู้ให้บริการปฏิบัติงานทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 17:00 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศจากทางธนาคารแห่งประเทศไทย
1.2.1) คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ใช้บริการ Refinn Premium
 • ผู้รับบริการรับรองว่าข้อมูลการสมัครสินเชื่อนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
 • ผู้รับบริการ Refinn Premium จะต้องไม่ติดประวัติเครดิตบูโร (Credit Bureau)
 • ผู้รับบริการจะต้องไม่มีประวัติค้างชำระสินเชื่อในระบบทุกประเภท เกิน 60 วัน ในระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่สมัครใช้บริการ Refinn Premium กับทางเว็บไซต์
 • ผู้รับบริการจะต้องมีภาระหนี้ในระบบที่ชำระรายเดือนต้องไม่เกิน 65% ของรายได้ต่อเดือน โดยใช้วิธีการคำนวณตามธนาคารนั้นๆ
 • ผู้รับบริการจะต้องมีอายุงานที่ทำงานปัจจุบันมากกว่า 1 ปี
เงื่อนไขการคืนเงินของผู้รับบริการ Refinn Premium ของสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

บริษัทจะดำเนินการคืนเงิน 100% ให้กับผู้รับบริการเฉพาะของรูปแบบบริการ Refinn Premium ในกรณีที่ไม่มีธนาคารใหม่เสนอดอกเบี้ยให้น้อยกว่าดอกเบี้ยบ้านปัจจุบัน หลังครบกำหนดสัญญา และธนาคารเดิมของผู้รับบริการไม่ลดดอกเบี้ยให้ ทางผู้รับบริการจะต้องแสดงหลักฐานยืนยันกับทางบริษัท เพื่อให้ทางบริษัท รับเรื่องและพิจารณาการคืนเงินตามเงื่อนไขของทางบริษัท

ระยะเวลาการดำเนินการในระหว่างการคืนเงิน

 • รูปแบบเงินสด (ชำระค่าบริการผ่าน QR) จะดำเนินการคืนเงินภายใน 30 วันทำการ
 • รูปแบบบัตรเครดิต, บัตรเดบิต จะดำเนินการคืนเงินภายใน 60 วันทำการ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงิน กรณีที่ข้อมูลผู้รับบริการไม่ตรงตามคุณสมบัติเบื้องต้น หรือผู้รับบริการไม่ดำเนินการยื่นเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ รวมถึงผู้รับบริการไม่ดำเนินการเรื่องต่อหลังจากทางบริษัท ได้มีการดำเนินเรื่องให้แล้ว

เงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลดโปรโมชั่น (Promo Code)
 • รหัสส่วนลดใช้ได้ที่เว็บไซต์ Refinn เท่านั้น
 • ขออนุญาตสงวนสิทธิ์การใช้รหัสส่วนลด 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ผลิตภัณฑ์เท่านั้น
 • ลูกค้าควรรักษาสิทธิในการใส่รหัสส่วนลด หากไม่ระบุทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
 • รหัสส่วนลด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขแต่ละรหัสส่วนลดเป็นไปตามแคมเปญของบริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รหัสส่วนลด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ทาง Refinn ขออนุญาตยกเลิกสิทธิ์ในกรณีที่พบการทุจริต หรือ ละเมิดข้อกำหนดของบริษัท เช่น นำรหัสส่วนลดไปขายต่อ โดยการเชิญชวนผู้อื่นมาสมัครแล้วคิดราคาเกินกว่าที่ทางบริษัทกำหนด
2. การให้บริการ Refinn Premium ของสินเชื่อส่วนบุคคล และรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

Refinn ให้บริการ Refinn Premium สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล หรือรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ซึ่งเป็นรูปแบบบริการที่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1) ข้อมูลการให้บริการ Refinn Premium
 • ผู้ให้บริการจะนำเสนอรายงานสรุปผลเปรียบเทียบโปรโมชั่นดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล ในเครือพันธมิตรของ Refinn สามารถนำไปเป็นหนึ่งในตัวช่วยวางแผนการเงิน
 • การส่งมอบสรุปผลรายงานจากทางผู้ให้บริการ ถือเป็นการดำเนินการส่วนของบริการ Refinn Premium เสร็จสิ้น
 • การบริการนี้มีค่าใช้จ่ายโดยทางผู้ให้บริการจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ให้กับผู้รับบริการทราบก่อนที่จะเข้าสู่หน้าดำเนินการชำระค่าบริการ
 • ผู้ให้บริการปฏิบัติงานทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 17:00 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศจากทางธนาคารแห่งประเทศไทย
เงื่อนไขการคืนเงินของผู้รับบริการ Refinn Premium ของสินเชื่อส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการคืนเงิน 100% ให้กับผู้ที่ใช้บริการในกรณีที่ผู้ใช้บริการแจ้งขอยกเลิกก่อนได้รับรายงานผลการเปรียบเทียบดอกเบี้ยผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินภายใน 30 วันทำการ ในกรณีที่ชำระค่าบริการด้วยเงินสด และภายใน 45 วันทำการ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงิน กรณีที่ผู้รับบริการได้รับรายงานผลการเปรียบเทียบดอกเบี้ยผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลแล้ว

เงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลดโปรโมชั่น (Promo Code)
 • รหัสส่วนลดใช้ได้ที่เว็บไซต์ Refinn เท่านั้น
 • ขออนุญาตสงวนสิทธิ์การใช้รหัสส่วนลด 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ผลิตภัณฑ์เท่านั้น
 • ลูกค้าควรรักษาสิทธิในการใส่รหัสส่วนลด หากไม่ระบุทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
 • รหัสส่วนลด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขแต่ละรหัสส่วนลดเป็นไปตามแคมเปญของบริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รหัสส่วนลด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ทาง Refinn ขออนุญาตยกเลิกสิทธิ์ในกรณีที่พบการทุจริต หรือ ละเมิดข้อกำหนดของบริษัท เช่น นำรหัสส่วนลดไปขายต่อ โดยการเชิญชวนผู้อื่นมาสมัครแล้วคิดราคาเกินกว่าที่ทางบริษัทกำหนด
3. การให้บริการ Refinn Premium ของสินเชื่อรถแลกเงิน และสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถ

Refinn ให้บริการ Refinn Premium สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อรถแลกเงิน และสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถ ซึ่งเป็นรูปแบบบริการที่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

3.1) ข้อมูลการให้บริการ Refinn Premium
 • ผู้ให้บริการจะดำเนินการยื่นเรื่องสมัคร 5-6 สถาบันการเงินตามช่วงเวลาโปรโมชั่นนั้นๆ
 • แนะนำสถาบันการเงินพิเศษเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีประวัติการชำระล่าช้า
 • การบริการนี้มีค่าใช้จ่ายโดยทางผู้ให้บริการจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ให้กับผู้รับบริการทราบก่อนที่จะเข้าสู่หน้าดำเนินการชำระค่าบริการ
 • ผู้ให้บริการปฏิบัติงานทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 - 17:00 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศจากทางธนาคารแห่งประเทศไทย
3.2) คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ใช้บริการ Refinn Premium
 • ผู้รับบริการรับรองว่าข้อมูลการสมัครสินเชื่อนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
 • บริการ Refinn Premium เป็นเพียงส่วนเสริมในการช่วยดำเนินการระหว่างผู้รับบริการ และสถาบันการเงินที่เป็นพันธมิตร โดยบริการนี้ไม่ได้การันตีการอนุมัติสินเชื่อรถแลกเงิน หรือรีไฟแนนซ์รถ ทั้งนี้ การอนุมัติวงเงินยังขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การพิจารณาจากสถาบันการเงินนั้นๆ
เงื่อนไขการคืนเงินของผู้รับบริการ Refinn Premium ของสินเชื่อรถแลกเงิน และสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงิน กรณีที่ผู้รับบริการได้ใช้บริการจาก Refinn Premium ประเภทสินเชื่อรถแล้ว
การบริการ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

การบริการของทาง Refinn ที่ประกอบไปด้วยเอกสาร ไฟล์ ข้อมูล ข้อความ ซอฟต์แวร์ การออกแบบ กราฟิก ภาพถ่าย เสียง วิดีโอ และเนื้อหาอื่นๆ เป็นทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และบริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งสิ้น

เพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้บริการและใช้ประโยชน์ของเนื้อหาแบบส่วนตัว โดยไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ บริษัทให้สิทธิในการ โดยผู้รับบริการจะตกลงและยอมรับว่า ผู้รับบริการจะใช้เนื้อหาของบริษัทในรูปแบบส่วนตัว โดยไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เปลี่ยนแปลง แก้ไข ทำใหม่ ทำซ้ำ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ ลักษณะ หรือวิธีการใดๆ ก็ตามเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า

การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความตระหนัก และให้ความสำคัญในความเป็นส่วนบุคคล และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย บริษัทมีการจัดทำนโยบายความคุ้มครอง และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถใช้สิทธิจากนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายการใช้คุกกี้