คำนวณผ่อนรถ

วิธีคำนวณผ่อนรถ คิดดอกเบี้ยรถ แบบง่าย ๆ พร้อมตัวอย่าง

เมื่อเราทำงานเก็บเงินมาได้สักระยะหนึ่ง การนำเงินไปดาวน์รถก็มักจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดจะทำกัน บางคนก็ทำเพื่อให้รางวัลกับตัวเอง  หรือบางคนก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถยนต์ เพื่อให้การเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกมากยิ่งขึ้น แต่ก่อนที่คิดจะซื้อรถ สิ่งที่อยากให้ทุกคนทำให้เป็นก่อนเลย ก็คือ “การคํานวณผ่อนรถ” ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะการที่เรารู้หลักการคิดดอกเบี้ยรถที่ถูกต้อง จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ และช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายบางส่วนได้ด้วย

การคํานวณดอกเบี้ยรถจะช่วยให้เราตอบคำถามได้ว่า...เรามีความสามารถในการผ่อนรถคันหนึ่งไหวไหม? เนื่องจากรถยนต์เป็นทรัพย์สินที่มีราคาแพง ตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักล้าน หากขาดการวางแผนทางการเงินที่ดี หรือไม่ทราบวิธีคิดดอกเบี้ยรถที่ถูกต้อง อาจทำให้ไม่สามารถผ่อนชำระจนครบงวดได้

ดังนั้น การมองภาพอนาคตว่าจะต้องหาเงินให้ได้เท่าไหร่ เพื่อให้เพียงพอต่อการจ่ายค่างวดแต่ละเดือน จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นต้องทำให้เหมาะสมกับกำลังทรัพย์ของตัวเอง ซึ่งวันนี้ Refinn จะมาแนะนำวิธีการคํานวณผ่อนรถแบบง่ายๆ พร้อมกับยกตัวอย่างให้ทุกคนได้เข้าใจ ถึงค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มเติมขึ้นมานอกเหนือจากราคารถตั้งต้น รวมไปถึงยังมีคำแนะนำดีๆ สำหรับคนที่ผ่อนรถไม่ไหว หรือต้องการเงินก้อนด้วย 

สิ่งที่ควรรู้ก่อนคำนวณผ่อนรถ

เรามาเริ่มต้นจากการทราบคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนรถ เพื่อให้สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีคํานวณดอกเบี้ยรถได้อย่างรวดเร็ว โดยคำศัพท์ที่ทุกคนควรรู้ก่อนคํานวณผ่อนรถ มีดังต่อไปนี้

1. จัดไฟแนนซ์

การจัดไฟแนนซ์ คือ การขอสินเชื่อกับธนาคารเพื่อออกรถ เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเงินก้อนพอที่จะซื้อรถยอดเต็ม ก็สามารถจัดไฟแนนซ์กับธนาคาร เพื่อให้ธนาคารช่วยจ่ายเงินค่ารถไปก่อน และคุณก็ค่อยผ่อนชำระกับทางธนาคารเป็นงวดๆไป

2. ยอดจัด

ยอดจัดคือ ยอดเต็มราคารถที่หักลบกับเงินดาวน์ ซึ่งยอดจัดจะถูกนำมาคำนวณกับอัตราดอกเบี้ย และนำไปใช้ในวิธีคิดดอกเบี้ยผ่อนรถรายเดือน

3. เงินดาวน์

เงินดาวน์ คือ เงินก้อนแรกที่คุณจำเป็นจะต้องจ่ายเพื่อขอยื่นผ่อนรถ และค่อยแบ่งเงินส่วนที่เหลือเป็นงวดๆ จนครบกำหนด

4. ดอกเบี้ยคงที่

ดอกเบี้ยคงที่ คือ ดอกเบี้ยที่คิดคำนวณไว้ล่วงหน้าจากเงินต้นก้อนแรก ไม่ว่าเงินต้นจะเหลือเท่าไหร่ ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยเท่าเดิมในทุกงวด

5. ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก คือ ดอกเบี้ยที่ถูกคิดจากเงินต้นที่เหลือในแต่ละงวด ซึ่งการผ่อนชำระเงินต้นบางส่วนไปแล้ว จะช่วยให้ดอกเบี้ยที่ต้องชำระในงวดถัดไปลดลง 

วิธีคํานวณผ่อนรถ ดอกเบี้ยรถ

คำนวณผ่อนรถ

หลังจากที่เข้าใจคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันไปบ้างแล้ว ผมจะขอเริ่มต้นอธิบายวิธีคํานวณผ่อนรถกันเลยนะครับ การคิดดอกเบี้ยรถยนต์เพื่อคำนวณค่างวดจะคิดแบบดอกเบี้ยคงที่ โดยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 • คำนวณยอดจัดไฟแนนซ์ 

สูตร ยอดจัดไฟแนนซ์ = ราคารถ - เงินดาวน์

 • คำนวณดอกเบี้ยที่ต้องใช้ผ่อนรถทั้งหมด 

สูตร ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายรายปี = ยอดจัด (จากข้อ 1) x อัตราดอกเบี้ย

 • คำนวณดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายรายปี 

สูตร ดอกเบี้ยที่ต้องผ่อนรถทั้งหมด = ดอกเบี้ยที่ต้องผ่อนรถทั้งหมด(จากข้อ 2) x จำนวนปีที่ผ่อน

 • คำนวณยอดทั้งหมดที่ต้องจ่าย 

สูตร ยอดทั้งหมดที่ต้องจ่าย = ยอดจัดไฟแนนซ์ (จากข้อ 1) + ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายรายปี (จากข้อ 3)  

 • คำนวณค่างวดในแต่ละเดือน 

สูตร ค่างวดในแต่ละเดือน = ยอดทั้งหมดที่ต้องจ่าย (จากข้อ 4)  ÷ จำนวนเดือนที่ผ่อน 

ตัวอย่างที่ 1

โจทย์ : รถราคา 1,000,000 บาท, ดาวน์ 40% หรือ 400,000 บาท, อัตราดอกเบี้ย 5%, ผ่อน 48 งวด (4ปี) จะต้องผ่อนรถเดือนละเท่าไหร่

ตัวอย่างคำนวณผ่อนรถ

วิธีคิด :

 1. ยอดจัดไฟแนนซ์ = ราคารถ - เงินดาวน์ = 1,000,000 - 400,000 = 600,000
 2. ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายรายปี = ยอดจัด (จากข้อ 1) x อัตราดอกเบี้ย = 600,000 x 5% = 30,000
 3. ดอกเบี้ยที่ต้องผ่อนรถทั้งหมด = ดอกเบี้ยที่ต้องผ่อนรถทั้งหมด(จากข้อ 2) x จำนวนปีที่ผ่อน = 30,000 x 4 = 120,000
 4. ยอดทั้งหมดที่ต้องจ่าย = ยอดจัดไฟแนนซ์ (จากข้อ 1) + ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายรายปี (จากข้อ 3)  = 600,000 + 120,000 = 720,000
 5. ค่างวดในแต่ละเดือน = ยอดทั้งหมดที่ต้องจ่าย (จากข้อ 4)  ÷ จำนวนเดือนที่ผ่อน = 720,000 ÷ 48 = 15,000

สรุป : จากวิธีคิดดอกเบี้ยรถยนต์ข้างต้นจะต้องจ่ายค่างวด 15,000 บาท

ตัวอย่างที่ 2

โจทย์ : รถราคา 1,000,000 บาท, ดาวน์ 30% หรือ 300,000 บาท, อัตราดอกเบี้ย 5%, ผ่อน 60 งวด (5ปี) จะต้องผ่อนรถเดือนละเท่าไหร่

ตัวอย่างคำนวณผ่อนรถ

วิธีคิด :

 1. ยอดจัดไฟแนนซ์ = ราคารถ - เงินดาวน์ = 1,000,000 - 300,000 = 700,000
 2. ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายรายปี = ยอดจัด (จากข้อ 1) x อัตราดอกเบี้ย = 700,000 x 5% = 35,000
 3. ดอกเบี้ยที่ต้องผ่อนรถทั้งหมด = ดอกเบี้ยที่ต้องผ่อนรถทั้งหมด(จากข้อ 2) x จำนวนปีที่ผ่อน = 35,000 x 5 = 175,000
 4. ยอดทั้งหมดที่ต้องจ่าย = ยอดจัดไฟแนนซ์ (จากข้อ 1) + ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายรายปี (จากข้อ 3)  = 700,000 + 175,000 = 875,000
 5. ค่างวดในแต่ละเดือน = ยอดทั้งหมดที่ต้องจ่าย (จากข้อ 4)  ÷ จำนวนเดือนที่ผ่อน = 875,000 ÷ 60 = 14,583.33

สรุป : จากวิธีคิดคำนวณค่างวดรถข้างต้น จะต้องจ่ายค่างวด 14,583.33 บาท

จาก 2 ตัวอย่างข้างต้น จะสังเกตได้ว่า ผมกำหนดราคารถและอัตราดอกเบี้ยเท่ากัน แต่จะแตกต่างกันที่เงินดาวน์และจำนวนงวดผ่อนรถ ซึ่งตัวอย่างที่ 1 จะลงเงินดาวน์ 40% และผ่อนรถแค่ 4 ปี แต่ตัวอย่างที่ 2 จะวางเงินดาวน์น้อยกว่า และผ่อนนานกว่าเป็น 5 ปี

ผลลัพธ์ที่ทุกๆ คนเห็นจากการคํานวณผ่อนรถก็คือ ค่างวดที่ต้องจ่ายแต่ละเดือนแทบจะไม่แตกต่างกันเลย แต่ตัวอย่างที่ 2 จะต้องเพิ่มระยะเวลาในการผ่อนขึ้นมาอีก 1 ปี ซึ่งแน่นอนว่าดอกเบี้ยที่จ่ายก็ย่อมมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรีบผ่อนรถให้หมด ก็อาจจะต้องวางเงินดาวน์ให้มากขึ้นอีกหน่อย ก็จะช่วยลดภาระของดอกเบี้ยลงได้อีกเยอะเลยครับ

คำนวณค่าผ่อนรถแล้ว มาวางแผนการเงินกัน

เมื่อทุกคนคํานวณผ่อนรถกันเป็นแล้ว สิ่งต่อมาที่ต้องทำ ก็คือ การวางแผนการเงินครับ เพราะถึงเราจะรู้วิธีคิดคํานวนค่างวดรถที่ต้องจ่ายอย่างแน่นอนแล้ว แต่อย่าลืมนะครับว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยังไม่หมดแค่นี้ เรายังมีค่าน้ำมัน, ค่าพรบ., ค่าประกันรถยนต์ และอื่นๆ อีกมากมายที่ต้องจ่ายเพิ่ม แถมบางคนยังมีภาระผ่อนบ้าน หรือหนี้บัตรเครดิตอีกเพียบ

ภาระหนักขนาดนี้ ! ผมจึงมีเทคนิควางแผนการเงินที่อยากจะแนะนำ ซึ่งเหมาะสำหรับคนที่คิดอยากจะซื้อรถยนต์ตอนนี้ครับ

 •  ต้องจ่ายค่างวดให้ทันเวลา

การจ่ายค่างวดควรวางแผนล่วงหน้า และเตรียมเงินให้พร้อมเมื่อถึงเวลา ซึ่งควรแยกค่าใช้จ่ายส่วนนี้ออกมาให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการหลงลืม และอาจทำให้เสียค่าปรับได้

 • ไม่จำเป็นต้องโปะหนี้รถ

เนื่องจากดอกเบี้ยจากการผ่อนรถจะเป็นดอกเบี้ยคงที่ ที่แม้ว่าคุณจะรีบโปะหนี้เร็วแค่ไหน ก็ยังคงต้องจ่ายดอกเบี้ยเท่าเดิมอยู่ดี ดังนั้นไม่จำเป็นต้องรีบโปะหนี้รถนะครับ 

 •  อย่ารีบสร้างหนี้สินเพิ่ม

ถ้ารายได้ที่มียังไม่มาก อย่าเพิ่งรีบใช้จ่ายเกินตัว ค่อยๆ ผ่อนทีละอย่าง ค่อย ๆ สร้างฐานะทีละน้อย น่าจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยกับเงินในกระเป๋ามากกว่าครับ

หากผ่อนรถอยู่แล้วอยากใช้เงินต้องทำอย่างไร

ถึงแม้เราจะคํานวณผ่อนรถเก่งเท่าไหร่ หรือรู้วิธีคํานวณดอกเบี้ยรถดีแค่ไหน แต่ในบางครั้งก็อาจจะช็อตได้เหมือนกันนะครับ หากเมื่อใดก็ตามที่เรากำลังผ่อนรถอยู่ และมีความจำเป็นจะต้องใช้เงิน ก็ยังพอมีทางออกดี ๆ ที่สามารถทำได้ครับ

ทางออกที่ว่านี้ ก็คือ การขอสินเชื่อรถแลกเงิน ซึ่งจะเป็นการนำเอารถยนต์ที่มี ไปค้ำประกันเพื่อขอสินเชื่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงินใด ๆ ซึ่งจะต้องมีการเสียอัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด และใช้รถเป็นสินทรัพย์ค้ำประกัน

หรืออาจจะเป็นแนวทางของการรีไฟแนนซ์รถยนต์ ด้วยการปิดยอดจัดไฟแนนซ์กับธนาคารเก่า และไปขอกู้กับธนาคารใหม่ เพื่อที่จะทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลง และสามารถต่อลมหายใจในการผ่อนรถ หรือช่วยลดภาระการจ่ายค่างวดในแต่ละเดือนลงได้

สรุปการคำนวณผ่อนรถ

คำนวณผ่อนรถ

ทั้งหมดนี้ คือ สิ่งที่ทุกคนควรที่จะต้องทราบก่อนที่จะเริ่มต้นผ่อนรถ โดยเฉพาะวิธีการคํานวณผ่อนรถ ซึ่งถือเป็นความรู้พื้นฐานที่ทุกคนควรมี เพื่อช่วยให้การตัดสินใจไม่ผิดพลาด รวมไปถึงต้องรู้จักวิธีคิดค่างวดรถเพื่อวางแผนทางการเงินล่วงหน้า และหาทางหนีทีไล่ในกรณีที่เกิดปัญหาขัดสนเงินทองในบางช่วงเวลา ซึ่งคุณยังสามารถใช้บริการสินเชื่อรถแลกเงิน หรือการรีไฟแนนซ์รถยนต์ เพื่อให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้

หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ทุกคนที่กำลังคิดอยากจะมีรถ สามารถวางแผนอนาคตได้เป็นอย่างดีนะครับ หรือหากใครสนใจในข้อมูลอื่นๆ เช่น รีไฟแนนซ์บ้าน หรือ รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต Refinn ก็พร้อมให้คำปรึกษา และเคียงข้างผู้อ่านทุกท่านเสมอเลยครับ

เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2566
Refinn Writer
ช่วยเปรียบเทียบโปรโมชั่นที่ประหยัดดอกเบี้ยที่สุด ฟรี ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม