รีไฟแนนซ์บ้านลดภาระหนี้ ไม่คิดภาระหนี้เดิมคืออะไร
รีไฟแนนซ์บ้านขอวงเงินเพิ่ม

รีไฟแนนซ์บ้านและขอวงเงินเพิ่มเพื่อลดภาระหนี้ ไม่ดูภาระหนี้เดิมคืออะไร มีจริงไหม!?

สำหรับใครที่ผ่อนบ้าน หรือคอนโดมาแล้วมากกว่า 3 ปี จนดอกเบี้ยบ้านหมดโปรแล้วทำให้ดอกเบี้ยปรับสูงขึ้น ส่งผลให้ยอดผ่อนก็สูงขึ้นตามไปด้วย แต่พอกำลังมองหาธนาคารที่จะทำการรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อลดดอกเบี้ย และขอวงเงินเพิ่มเพื่อนำมาปิดภาระหนี้อื่นๆ เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ก็ติดกับภาระหนี้ทั้งบ้าน รถ บัตรเครดิตที่รวมแล้วทำให้ภาระหนี้ต่อเดือนสูงเกินกว่า 70% ของรายได้ ก็จะทำให้การรีไฟแนนซ์เป็นเรื่องที่ยากละครับ แล้วที่นี้จะทำอย่างไร เคยได้ยินว่ามีการขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านลดภาระไม่คิดภาระหนี้เดิมมีจริงไหม วันนี้เราจะพาไปทำความเข้าใจกันครับ

ภาระหนี้สูงอยากรีไฟแนนซ์บ้านของวงเงินเพิ่มเพื่อปิดภาระหนี้ทำอย่างไร

ในปัจจุบันมีธนาคารที่ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการรีไฟแนนซ์บ้านแต่ก็มีภาระหนี้ที่สูง ซึ่งเราจะเรียกว่า การรีไฟแนนซ์บ้านและขอวงเงินเพิ่มเพื่อลดภาระหนี้ โดยไม่คิดภาระหนี้เดิม

ซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะเป็นเหมือนการรีไฟแนนซ์บ้านและขอสินเชื่ออเนกประสงค์เลยครับ แต่จะต่างตรงที่วงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์ที่เราได้มาจะนำมาเพื่อทำการปิดภาระหนี้โดยธนาคารจะนำเงินส่วนนี้ไปปิดภาระหนี้ในระบบขอผู้ขอสินเชื่อเลยครับ

หากสนใจศึกษาเรื่องการขอวงเงินเพิ่ม สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน เลย

ธนาคารพิจารณาการปล่อยกู้อย่างไร

เราต้องมาทำความเข้าใจกระบวนการขอสินเชื่อจากธนาคารกันก่อนว่า การขอสินเชื่อ 1 ครั้งทางธนาคารจะขอดูข้อมูลภาระหนี้ของผู้ของกู้เมื่อเทียบกับรายรับในแต่ละเดือนแล้ว คิดเป็นกี่เปอร์เซ็น และมีความสามารถในการชำระคืนไหม

ประเภทของหนี้

ยกตัวอย่างเช่น ผมเงินเดือน 50,000 บาท ผ่อนบ้านมาแล้ว 5 ปีและต้องการรีไฟแนนซ์บ้านที่มียอดหนี้เหลืออยู่ประมาณ 2,200,000 บาท จาก 3 ล้านนาท โดยในแต่ละเดือนผมมีภาระที่ต้องจ่ายคือ

หนี้ก้อนที่ 1 - ผ่อนบ้าน 1 หลัง เดือนละ 17,000 บาท

หนี้ก้อนที่ 2 - บัตรเครดิตใบที่ 1 จ่ายเดือนละ 8,500 บาท 

หนี้ก้อนที่ 3 - บัตรเครดิตใบที่ 2 จ่ายเดือนละ 5,000 บาท 

หนี้ก้อนที่ 4 - สินเชื่อส่วนบุคคล เดือนละ 4,500 บาท

หนี้ก้อนที่ 5 - ผ่อนรถ เดือนละ 5,000 บาท

จะเห็นว่าผมมีหนี้อยู่ 5 ก้อน แต่ละเดือนผมต้องจ่ายหนี้ที่เดือนละ 40,000 บาท เมื่อนำมาลบกับเงินเดือน 50,000 บาท หรือประมาณ 80% ของรายได้

แน่นอนว่าถ้าผมไปขอสินเชื่อเพิ่มในรูปแบบทั่วไป ธนาคารจะคิดสินเชื่อก้อนใหม่เป็นภาระหนี้ก้อนที่ 6 และมองว่าภาระหนี้ผมสูงถึง 80% ดูแล้วถ้าผมกู้ไปไม่สามารถผ่อนชำระคืนได้แน่นเลยด้วยเงินเดือนที่เหลือเท่านี้

รีไฟแนนซ์บ้าน ไม่คิดภาระหนี้เดิม มีจริงหรือไม่?

ถามว่ามีจริงไหมต้องบอกว่ามันก็เป็น ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ที่บางธนาคารทำออกมาครับ แต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาจะล่อย เราต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าการที่บอกไม่คิดภาระหนี้เดิม มันหมายถึงวิธีการคำนวณการปล่อยสินเชื่อเขาจะต่างออกไปจะต่างออกไปครับ โดยธนาคารจะไม่ได้คิดวงเงินที่เรากำลังขอกู้เป็นวงเงินก้อนที่ 6 ครับ แต่ธนาคารจะพิจารณา 2 ข้อหลักๆ คือ

1. ยอดหนี้คงเหลือปัจจุบันของคุณเมื่อเทียบกับราคาประเมินหลักทรัพย์ปัจจุบัน (ราคาบ้านหรือคอนโดของคุณในปัจจุบัน) มีวงเงินส่วนต่างประมาณเท่าไร 

ตัวอย่างเช่น ผมซื้อบ้านราคา 3 ล้าน ผ่อนมาแล้ว 10 ปี ตอนนี้เหลือยอดหนี้ประมาณ 2 ล้านบาท ถ้าธนาคารให้สูงสุดที่ 80% ของราคาบ้าน เท่ากับเรากูได้ 2.4 ล้านบาท ก็จะมีส่วนต่างประมาณ 400,000 บาท

2. ธนาคารจะพิจารณาดูว่า วงเงินส่วนต่างที่มีนั้นเพียงพอต่อการปิดหนี้ในระบบบางส่วนที่เรามีไหม เช่น ผมมีเงินส่วนต่างอยู่ 400,000 บาท วงเงินตรงนี้ของผมสามารถปิดหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อในระบบอื่นๆ ของผมได้ไหม

รวมหนี้

สมมุติตามภาพตัวอย่าง เงินส่วนต่างสามารถนำไปปิดหนี้ก้อนที่ 2, 3, 4 ได้ ธนาคารก็จะนำเพียงหนี้ก้อนที่ 1 ที่เราจะทำการรีไฟแนนซ์และกู้เพิ่ม ไปรวมกับการผ่อนรถหนี้ก้อนที่ 5 ถ้าคำนวนออกมาแล้วไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดก็มีสิทธิที่จะผ่านการพิจารณาครับ 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การรีไฟแนนซ์บ้านและขอวงเงินเพิ่มเพื่อลดภาระหนี้ แบบไม่ดูภาระหนี้เดิม จะมีโอกาสทำให้เรากู้ผ่านได้มากกว่าแบบเดิมครับ 

ใครบ้างที่สามารถขอรีไฟแนนซ์บ้านวิธีนี้ได้บ้าง

1. ควรมีบ้านที่ผ่อนอยู่หรือรีไฟแนนซ์มาแล้วมากกว่า 5 ปี หรือผ่อนมาต่ำกว่า 80% ของราคาประเมิน ในความจริงแล้วผ่อนมาแล้ว 3 ปีก็สามารถสมัครได้ แต่วงเงินส่วนต่างอาจจะไม่เยอะพอที่จะปิดหนี้ก้อนอื่นได้ครับ

2. ควรมีรายได้ประจำ และมีเงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป

3. ไม่มีประวัติการชำระล่าช้าเกิน 30 วัน หรือค้างชำระ ในสินเชื่อทุกประเภทครับ

จากบทความนี้ผมหวังว่าๆ เพื่อนๆ น่าจะมีความเข้ากับกับสินเชื่อประเภทนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับ ใครที่อ่านถึงตรงนี้แล้วรู้สึกสนใจก็สามารถสมัครผ่าน Refinn (รีฟินน์) ได้ที่นี้เลยครับ >> สมัครรีไฟแนนซ์บ้าน นอกจากเราจะช่วยบริการอำนวนความสะดวกในการสมัครออนไลน์โดยไม่ต้องไปสาขาก็ได้โปรโมชั่นเดียวกันแล้ว เรายังช่วยคอยให้ติดตามงานกับธนาคารเพื่อให้ดำเนินเรื่องได้เร็วขึ้น และมีทีมงานที่มีประสบการณ์ให้คำแนะนำตลอดการให้บริการ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เลยครับ

หรือหากใครมีคำถามหรือขอสงสัยด้านไหนเกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อ ประกันเกี่ยวกับบ้านก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยครับ และฝากติดตามรีฟินน์ด้วยนะครับที่ Facebook Fanpage : RefinnOfficial สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อน สวัสดีครับ

เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2566
Refinn Writer
ช่วยเปรียบเทียบโปรโมชั่นที่ประหยัดดอกเบี้ยที่สุด ฟรี ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม