prepare home refinance document

เอกสารรีไฟแนนซ์บ้านต้องเตรียมอะไรบ้าง | Refinn

การรีไฟแนนซ์บ้านก็เหมือนการขอสินเชื่ออีกครั้งหนึ่งกับธนาคารใหม่ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่ธนาคารใหม่เขาก็อยากจะตรวจสอบตัวตนของเราว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนดหรือไม่ ด้วยการขอเอกสารต่างๆ ไปพิจารณา ซึ่งโดยปกติแล้วแต่ละธนาคารจะขอเอกสารที่คล้ายกัน แต่ก็ไม่ถึงกับเหมือนกันทั้งหมด

ดังนั้น ในบทความนี้จะพูดถึงเอกสารหลักๆ ที่ต้องเตรียมซึ่งใช้ได้เกือบทุกธนาคาร แต่ถ้าหากมีธนาคารไหนที่ต้องการมากกว่านี้จริงๆ ค่อยไปเตรียมเพิ่มเอาตามที่ธนาคารขอได้เลยครับ

เอกสารที่ต้องเตรียมทั้งหมด 3 ประเภท

1. เอกสารแสดงข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารประเภทนี้จะเป็นเอกสารเกี่ยวกับผู้กู้ เพื่อให้ธนาคารสามารถยืนยันตัวตนได้ว่า เป็นตัวผู้กู้จริงๆ ไม่ใช่บุคคลอื่นมาแอบอ้าง โดยส่วนใหญ่เอกสารประเภทนี้จะประกอบด้วย

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของคู่สมรส (ถ้ามี)
 5. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) / หย่า (ถ้ามี)
 6. สำเนาใบมรณบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

*ถ้ามีผู้กู้ร่วม ต้องให้ผู้กู้ร่วมเตรียมเอกสารแสดงข้อมูลส่วนบุคคล เช่นเดียวกันนะครับ

2. เอกสารแสดงรายได้

ในส่วนนี้จะเป็นส่วนหลักที่ธนาคารใช้พิจารณาว่าเราเข้าเงื่อนไขของธนาคารหรือไม่ เพราะสามารถแสดงสถานะการเงิน รายได้ และประวัติการเดินบัญชี ซึ่งเอกสารประเภทนี้จะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

2.1 กรณีบุคคลมีรายได้ประจำ

 1. สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน หรือหนังสือรับรองการทำงาน
 2. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 3. หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ (ถ้ามี)
 4. สำเนารับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) (สำหรับบางธนาคารเท่านั้น)

2.2 กรณีบุคคลที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน/ใบทะเบียนการค้า
 2. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้/ผู้กู้ร่วม
 3. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 12 เดือน (ทั้งในนามบุคคล และกิจการ)
 4. สำเนา ภ.พ. 30 (ถ้ามี) หรือ ภงด. 50/51 ย้อนหลัง 5 เดือน (ถ้ามี)

*ถ้ามีผู้กู้ร่วม ต้องให้ผู้กู้ร่วมเตรียมเอกสารแสดงรายได้ เช่นเดียวกันนะครับ

**สำหรับเอกสารประเภทนี้ บางธนาคารที่เข้มงวดอาจจะขอไม่เท่ากันนะครับ เช่น สำเนาบัญชีย้อนหลัง ขอนานถึง 12 เดือน

3. เอกสารด้านหลักประกัน

จะเป็นเอกสารที่ยืนยันความเป็นเจ้าของหลักประกันที่จะนำมารีไฟแนนซ์ ซึ่งมีทั้งเอกสารจากธนาคารเดิม และเอกสารจากกรมที่ดิน ประกอบด้วย

 1. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน (เช่น โฉนดที่ดิน หรือ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด อช.2)
 2. สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน ทด.13 หรือ สัญญาให้ที่ดิน ทด.14 หรือ สัญญาซื้อขายห้องชุด
 3. สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน หรือ สำเนาสัญญาจำนองห้องชุด
 4. สำเนาสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินเดิม
 5. สำเนาใบเสร็จผ่อนชำระค่างวดบ้าน หรือ ถ้าผ่อนชำระแบบตัดค่างวดอัตโนมัติ ให้ใช้ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน

จะเห็นว่าเอกสารที่ใช้นั้นไม่ได้แตกต่างไปกับการยื่นกู้บ้านใหม่เท่าไหร่นัก จะมีเพิ่มเติมก็คือเอกสารด้านหลักประกันที่ได้มาหลังจากจำนองกับกรมที่ดินตอนซื้อบ้านหรือคอนโดแล้ว และสัญญาเงินกู้กับธนาคารเดิมนั่นเอง

สุดท้ายนี้จะฝากไว้ว่า รายการเอกสารที่เขียนมาเป็นรายการเอกสารที่หลายธนาคารให้เตรียมในเบื้องต้นเท่านั้น ธนาคารแต่ละแห่งอาจจะมีเอกสารที่ต้องการเพิ่มเติม และถ้าคุณอยากรู้ว่าธนาคารไหนที่อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านดีที่สุด และต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง สามารถสอบถามได้ตลอดครับ และยังสามารถลองใช้บริการของ www.refinn.com ดูได้นะครับ บริการฟรี ไม่คิดค่าบริการใดๆ ครับ :)

เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2560
พงศธร ธนบดีภัทร
CEO & Co-Founder ที่ช่วยคนไทยรีไฟแนนซ์ไปแล้วกว่าพันล้านบาท